Sudėtiniai variantai, Sudėtinis skaičius


Sutartis Nr. Duomenyno sudarymo tikslas yra sukaupti medžiagą aiškinamajam jūreivystės terminų žodynui, taip pat turėti pakankamai duomenų terminų taisyklingumui nustatyti ir apskritai praktiniams jūreivystės terminijos sudėtiniai variantai analizuoti.

tarptautinė kriptovaliuta

Šiuo metu jį sudaro apie 31 tūkst. Paieška Duomenyne Pagal užsakymą paieškos langelyje atrenkami visi terminai, turintys nurodyto sudėtiniai variantai kurią nors formą ar dalį pavyzdžiui, į atrinktų terminų su žodžiu denis sąrašą paklius ir atrenkamiesiems nepriklausantis terminas sudėtiniai variantai. Visa informacija apie atskirą terminą užsakoma iš abėcėlinio sąrašo arba iš atverto termino lizdo. Išplėstinėje paieškoje atrenkami terminai pagal požymius paspaudus požymio langelį ir paieškos nuorodą.

Sudėtinis skaičius

Paieškos užsakymas panaikinamas pažymėtą langelį paspaudus dar kartą. Šriftas Palemonas Windows aplinkoje Windows 98 dvejetainiai variantai nuo 1 usd naujesnėje, palaikančioje Unicode matyti kirčiuotas lietuviškas raides pakanka Internet Explorer 8, Firefox 38, Chrome 31 ar naujesnių naršyklių. Norėdami kurti dokumentus, naudojant šriftą Palemonas, turėtų jį įsidiegti.

Šriftą galima rasti VLKK tinklalapyje. Duomenyno sandara Jūreivystės terminų vartosenos duomenynas yra sudarytas iš verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose ir žodynėliuose, mokomuosiuose leidiniuose, su jūreivyste susijusiuose teisiniuose sudėtiniai variantai, jūreivystės tematikos periodikoje pavartotų pavadinimų.

Į jį įtraukti visi pavartoti termino variantai — ortografiniai, leksiniai, gramatiniai, taisyklingi ir netaisyklingi. Bendrasis terminų sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka. Kiekvienas sudėtinis terminas yra priskirtas pagrindinio žodžio lizdui.

Vientisinis terminas turi jam priklausančių sudėtinių sudėtiniai variantai lizdą, kuris matomas atvėrus vientisinį terminą. Visi terminai yra sukirčiuoti, vientisinių terminų nurodoma kirčiuotė, termino kilmė. Informacijoje apie terminą dar nurodoma sandara vientisinis ar sudėtinislietuviškų vientisinių išvestinių terminų daryba, visų terminų taisyklingumas, šaltiniai, kuriuose terminas sudėtiniai variantai.

Į kirčiuočių rinkinį atskirai traukiami variantinių kirčiuočių atvejai. Esant antraštinio žodžio kirčiavimo variantams, antraštiniu žodžiu paliekamas pagrindinis kirčiavimo variantas, variantų skyrelyje pateikiamas kitas kirčiavimo variantas.

Daukšos katekizmo toliau — DK sudėtinių prijungiamųjų sakinių. Jais reiškiami tiesioginio aiškinamieji, pažymimieji arba nusakomieji ir netiesioginio tikslo arba priežasties prijungimo sintaksiniai santykiai. Šių sakinių semantika, prasmės ir sandaros ryšys bei santykis su originalu dar mažai tirti. Dažniausiai tiek sakiniais su idant, tiek ir sakiniais su jog DK reiškiami aiškinamieji santykiai.

Sudurtinių žodžių skirtingų dėmenų kilmės kalbos nurodomos pliuso ženklu pavyzdžiui, grotstiebis — ol. Sandaros informacijoje, be vientisinių ir sudėtinių terminų, pateikiamas komandos požymis, pagal jį atrenkamos komunikacinę paskirtį turinčios frazės ar sakiniai pavyzdžiui, Nuleisti inkarą! Komandos į lizdus netraukiamos.

patikrintos dvejetainės parinktys

Į darybos požymius, be įprastinių priesaginio, priešdėlinio, galūninio darybos būdų ir sudūrimo, įtraukiama semantinė daryba, arba terminizavimas, ir labiau termino struktūrą, nei 2 darybą parodantys terminai su nekaitomaisiais nelietuviškais dėmenimis. Sudėtiniai variantai atskirai žymimi dėl gausumo ir įvairovės šios srities terminijoje, o kartu ir aktualumo juos kodifikuojant.

Taisyklingumo požymių rinkinys sudarytas pagal norminamuosiuose sudėtiniai variantai nustatytus keturis taisyklingumo laipsnius, atskirai pateikiamas ortografinio netaisyklingumo požymis. Be minėtų požymių, prie ieškomo termino dar pateikiami atitikmenys kitomis kalbomis, rusų, vokiečių ir prancūzų vientisiniams atitikmenims pateikiama informacija apie giminę. Apibrėžtis pateikiama tokia, kokia randama šaltinyje, arba sudaroma pagal šaltiniuose esamą apibūdinimą.

Pastaruoju atveju po apibrėžties prieš šaltinio nuorodą paprastai įrašoma pagal.

Terminologija 11

Variantų skyrelyje pateikti taisyklingumo trūkumų turinčių terminų taisyklingieji variantai arba sinonimiški terminai. Duomenyno terminų anotavimo principai ir motyvai Santykis su šaltinio informacija Kadangi Duomenynas rengtas siekiant atspindėti jūreivystės terminų vartoseną, jame informacija apie terminą pateikiama dažniausiai laikantis šaltinio.

Tam tikrais atvejai šaltinio informacija yra keičiama. Jos pakeitimai yra tokie. Panaikinami verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose esantys paaiškinimai skliausteliuose. Paaiškinimai, tinkantys sudėtiniai variantai terminui sudaryti, paverčiami sudėtine termino dalimi ir pateikiami pagrindinio žodžio lizde. Pavyzdžiui, terminas įlaidas medinis LAJŽ pertvarkomas į terminą medinis įlaidas ir pateikiamas termino įlaidas lizde.

Platesni paaiškinimai perkeliami į apibrėžties langelį. Sudėtiniai variantai, esant lizduose skirtingos formos paprastai vienaskaitos ir daugiskaitos terminams, antraštinis žodis neretai pateikiami su dvigubu įstrižu brūkšniu prieš galūnę. Duomenyne toks žymėjimas panaikinamas ir skirtingų formų terminai sudedami į vienaskaitos forma pateikiamo termino lizdą.

Tik daugiskaitinių terminų ši forma pateikiama ir antraštiniame žodyje. Tokie antraštiniai terminai, taip pat ir lizduose sudėtiniai variantai daugiskaitos formos terminai žymimi santrumpa pl.

forex ir dvejetainių opcijų palyginimas paprastai uždirba pinigus

Duomenyne suvienodintas komandų užrašymas. Šaltiniuose jos būna užrašytos visai be jokių papildomų ženklų, tik su šauktuku, su kabutėmis ir šauktuku, didžiąja raide ir šauktuku ar dar ir su kabutėmis. Duomenyne jos pateikiamos didžiąja raide ir su šauktuku — kaip imperatyviniai sakiniai.

Komandos sudaro mažą ir savitą jūreivystės pavadinimų dalį, terminų tyrimui nėra itin reikšmingos, tad užrašymo įvairovė neperteikiama. Vienodinamas skirtinguose šaltiniuose besiskiriantis kirčiavimas plačiau žr. Anotavimo aspektai, motyvai ir pasirinktos nuostatos Kilmė Šie duomenys yra aktualūs analizuojant tarptautinės ir lietuviškos šios srities terminijos santykį, sprendžiant svetimybių keitimo lietuviškais terminais klausimą, nustatant neteiktinų sudėtiniai variantai statusą.

Todėl svarbiausias tikslas yra sudaryti galimybę statistiškai atskirti lietuviškus ir nelietuviškus vientisinius terminus. Svetimų kalbų kilmės pasiskirstymas kai kuriais atvejais gali būti svarbus kodifikuojant svetimos kalbos terminą, bet preciziškai pirminė kalba nėra nustatinėjama — kilmė nurodoma pagal prieinamuose šaltiniuose rastą informaciją. Panašiai elgiamasi ir nurodant tarpines kalbas bei sudurtinių terminų skirtingą dėmenų kilmę: sudėtiniai variantai prieinamuose šaltiniuose tokia informacija randama, ji pateikiama.

В комнате стало тихо, так тихо, что Элвин слышал странные, заунывные крики неизвестных тварей где-то в полях. Наконец он произнес почти шепотом: sudėtiniai variantai Что вы хотите от. - Мы надеялись предоставить тебе выбор - остаться здесь или вернуться в Диаспар - но теперь это невозможно.

Sudėtinių terminų kilmė nenurodoma. Šią informaciją galima nustatyti iš antraštinių vientisinių terminų, prie kurių yra sudėtinių terminų lizdai, bet priklausomųjų dėmenų sudėtiniai variantai patikrinti atrankos būdu sudėtiniai variantai galimybių.

Sudėtiniai variantai Šiuo atžvilgiu nurodomi sudėtiniai ir vientisiniai terminai, tam pačiam aspektui priskiriamas ir komandų požymis. Sandaros apibūdinimas pirmiausia atskiria antraštinius terminus nuo lizdo terminų ir susijęs su terminų sisteminimu, bet svarbiau, kad terminų atrankos pagal šį galimybės leidžia tirti sudėtinių terminų modelius.

Rūta Marcinkevičienė. Kalbos ir teksto atmainas įvardijančių terminų problemos 7 Regina Kvašytė. Lietuvių ir latvių kalbų ekonomikos terminijos anglybės 31 Robertas Stunžinas.

Sudėtinių terminų yra maždaug keturis kartus daugiau nei vientisinių sudėtiniai variantai jų kaip sudėtiniai variantai sintaksinių ryšių tipai, santykis su įprastiniais kalbos junginiais yra aktuali tyrimų dalis įvairių mokslo šakų ar veiklos sričių terminijai. Kadangi jūreivystės terminija gali būti sudėtiniai variantai nenusistovėjusia, ypač kalbant apie sudėtinius terminus, sudarant terminus iš teksto įtraukiami ir ne visai sudėtiniams terminams būdingi raiškos atžvilgiu dėmenys, pavyzdžiui, kablio mazgas su kilpa, įgulos apmokymas veiksmams avarinėse situacijose, įrangos aplinkos teršimui išvengti parengties būklė, komanda iš vairinės dėl eigos variklių parengimo darbui manevriniu režimu ir pan.

Ypač daug tipiškiems sudėtiniams terminams nebūdingos sandaros konstrukcijų yra teisiniuose tekstuose. Pagrindinis požymis yra nominatyvinis konstrukcijos pobūdis uždirbti internete 10 dolerių per dieną tuo remiantis jie traukiami į Duomenyną kaip terminai.

Terminologija

Šaltiniuose verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose yra nemažai bendraties konstrukcijų ir, automatiškai juos keliant į Sudėtiniai variantai, tokios konstrukcijos yra patekusios.

Nemaža jų dalis gali būti interpretuojamos kaip nurodymai ir priskirtos komandoms, kitoms ieškota kituose šaltiniuose vardažodinių pakaitų, bet dalis gali sudėtiniai variantai likusių kaip sunkiai pakeičiamų, nors reikalingų ir nešalintinų iš Duomenyno.

Komandos yra specifinė jūreivystės srities terminijos dalis, savitõs — imperatyvinių sakinių sandaros, tad šis požymis sudaro sąlygas jas atrinkti bei tirti atskirai ir nuo vientisinių, ir nuo sudėtinių terminų. Daryba Darybos požymių grupei priskirti termino darybos būdo ir darybinio afikso požymiai. Be įprastinių keturių lietuvių kalbos žodžių darybos būdų, į požymių grupę įtrauktas sudėtiniai variantai dėmens buvimo požymis ir semantinės darybos, arba terminizavimo, požymis.

Pirmasis iš pastarųjų dviejų aktualus jūreivystės terminijai įvairiais atžvilgiais.

Vientisinis ir sudėtinis sakinys

Jūreivystės terminija yra viena iš specialiųjų kalbų sričių, kur tiek sudėtiniai variantai terminų sudėtiniai variantai ne tik vienu, bet ir keliais nekaitomaisiais dėmenimis pavyzdžiai, kriuisbramselšotas, grotstenbakštagas ir pan. Galimybė juos atrinkti ir analizuoti sudaro sąlygas spręsti sudėtinio su savarankiškais dėmenimis ir vientisinio tokios struktūros terminų santykį plg. Toks tipas aktualus kirčiavimo problemoms aptarti — sudėtiniai variantai vieta labai įvairuoja ir normai nustatyti reikia visos jų sankaupos.

Nekaitomaisiais dėmenimis laikomi visi savarankišką reikšmę turintys dėmenys, kurių vartojimas su kitais dėmenimis neatitinka lietuvių kalbai būdingo sudūrimo požymio — pakitusios galūnės plg. Semantinės darybos požymis ir pagal jį atrinktų terminų analizė padeda spręsti mažai terminologijoje aptarinėjamą morfologinės ir semantinės darybos terminizavimo santykio klausimą — kiek morfologinė daryba yra termino sudarymo reiškinys. Tai netaikoma dariniams iš jūreivystės termino — jo termininį statusą lemia pamatinis žodis.

Taisyklingumas Taisyklingumo vertinimas taikant tris ne taisyklingumo lygius ne visada atitinka norminamuosiuose leidiniuose pateikiamą kalbos vieneto vertinimą. Ne tokiu lygiu kaip norminamuosiuose leidiniuose vertinamas įvardžiuotinės formos nebuvimas sudėtiniame termine. Griežtas vertinimas šios visi pasaulio pinigai neuždirba specialistui, norinčiam pasinaudoti Duomenynu, gali sudaryti įspūdį, kad yra netinkamas visas terminas, nors paprastai variantų skiltyje nurodoma papildoma informacija, kad tai morfologinis skirtumas, bet ne kalbos specialistui ši informacija gali būti nepakankamai suprantama.

Naujadarai, šios srities leidiniuose nepaplitę ar visai nevartojami terminai žymimi kaip šalutiniai normos variantai, plg. Jų santykis su lietuvių kalbos leksine sistema, kartu ir taisyklingumas galėtų paaiškėti juos toliau tiriant ir rengiant aiškinamąjį jūreivystės terminų žodyną.

Kiek sąlygiškai kaip šalutiniai normos variantai vertinami ir nebūdingos sandaros sudėtiniai variantai terminai, pavyzdžiui, patalpa su priešgaisriniu turtu, škunos su įstrižom burėm takelažas, povandeninės laivo dalies valymas apdeginant ir pan.

Kai kurie iš jų nesunkiai galėtų būti pertvarkomi į įprastesnius atributinius junginius plg. Kaip lygiaverčiai variantai pateikiami tie lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys, kurie yra kiek nors paplitę specialiuosiuose tekstuose, patekę į kai kuriuos žodynus, plg. Taip skatinama traukti į vartoseną lietuvišką terminiją, bet leidžiama apsispręsti vartotojui, o tikslesnis vertinimas normos atžvilgiu galėtų būti nustatytas po tam tikro laiko ištyrus vartosenos paplitimą.

Kirčiavimas Sukauptoje Duomenyno medžiagoje išryškėjo du spręstini kirčiavimo dalykai: kirčiavimo įvairavimas, būdingas apskritai bendrinės kalbos žodžiams sudėtiniai variantai.

Pirmasis atvejis spręstas laikantis kalbos kirčio norminimo nuostatų, suformuluotų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose: esant variantinio kirčiavimo galimybei laikytis pirmojo nurodytojo Nutarimuose ar Komisijos aprobuotuose leidiniuose varianto. Sprendžiant antrąją kirčiavimo problemą buvo laikomasi nuostatos, kad nekaitomuosius dėmenis turintys terminai nėra patyrę sudurtinio žodžio darybos proceso, sudėtiniai variantai jiems negalima taikyti tokios darybos žodžiams būdingo kirčiavimo, t.

Naršymo meniu

Taigi savarankiškai vartojamo termino junginyje ir to paties termino su nekaitomaisiais dėmenimis kirtis neturėtų skirtis, plg. Jūreivystės terminų žodynuose sudėtiniai variantai antrojo tipo terminuose kirčiuojama pradžioje laikantis germaniškos kilmės tokios sandaros žodžių kirčiavimo tradicijos. Bet kitos kilmės tokios pat sudėties terminai kirčiuojami paskutiniame dėmenyje, plg. Duomenyne laikomasi nuostatos, kad adaptuoti skoliniai turėtų būti pritaikyti prie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos ir sudėtiniai variantai tipo būtų kirčiuojami laikantis sistemiškumo.

kas uždirba pinigus biržoje localbitcoins com

Šaltiniai Vartotojui pateiktų šaltinių santrumpų sąraše yra daugiau šaltinių sudėtiniai variantai tie, iš kurių išrinkti terminai ir sukelti į Duomenyną. Jei prie termino nėra nurodyto kurio nors sąraše esančio šaltinio, nebūtinai reiškia, kad to termino tokiame šaltinyje nėra.

Šaltiniai, iš kurių rinkti terminai, yra matomi išplėstinės paieškos šaltinių skyrelyje. Informacija apie termino šaltinį leidžia atrinkti pagal juos terminus ir tiriant atsižvelgti į šaltinio pobūdį, paskirtį, laiką, autoriaus nuostatas.

Sudėtinis skaičius – Vikipedija

Tai gali padėti nustatyti paplitimą, aktualų kodifikuojant, spręsti kitus tyrimui aktualius klausimus. Jurgis Banaitis. Visus programavimo darbus atliko Tomas Padrieza. Projektams vadovavo Albinas Drukteinis.