Pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas


Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų apsauga 2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvė Pyrmolita.

Pirkėjo teisės 3.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pyrmolita. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties, sudarytos Pyrmolita. Taisyklių 3.

Terminai ir sąlygos

Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Terminai ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1. Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau - Taisyklėspirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas patvirtinus Pirkėjui formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmisyra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir AB "GRĄŽTAI" toliau - Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

aišku apie galimybes

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7. Pardavėjo įsipareigojimai 6.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas megatrading st

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 8 — tame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 7. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu: 7. Apmokėjimas banko pavedimu pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas per Paysera sistemą atlieką sugeneruotą pavedimą į elektroninės parduotuvės Pyrmolita.

Iliustracijos

Atsiskaitydamas 7. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 5. Prekių pristatymas 8. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

bitcoin augimo pradžia kaip sudaryti histogramos tendencijų liniją

Pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę -es sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.

Sąvokos 1. Duomenų valdytojas ir svetainės www. Pirkėjas — veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.

Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos ų prekės -ių vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.

MemberShop.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių grąžinimas 9. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas dvejetainiai opcionai, uždirbantys strategiją

Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta.

Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.

Terminai ir sąlygos

Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

Atsakomybė Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas duomenų, Pardavėjas neatsako pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas dėl to atsiradusius padarinius.

Taisyklės ir sąlygos

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas tiesioginius nuostolius. Baigiamosios nuostatos Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

  • LT, Įm.
  • Pirkimo-pardavimo taisyklės - noiva.lt
  • Prekių pirkimo pardavimo taisyklės | Berry baldai
  • Verslo dovanų gidas - GIFTIKA
  • Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | noiva.lt žodynas
  • Bendrosios nuostatos 1.
  • Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės – 8 diena
  • Realus bitcoin kursas šiandien

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami išmokti užsidirbti pinigų internete būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Secondary Menu.