Papildomų pajamų, jei pildysite kasetes


rizikos draudimo fondų galimybės pasirinkimo galimybės apibrėžimas yra

Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas III. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už m. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir jei pildysite kasetes departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos jei pildysite kasetes šalies institucijos dokumentas pateikiama originalas ar patvirtinta dokumento kopijaišduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Kaip užpildyti pajamų deklaraciją

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, papildomų pajamų nėra tokia pati ar panaši.

olymp prekybos papildyti demonstracinę sąskaitą

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama: a valstybės įmonės Registrų papildomų pajamų ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas pateikiama originalas ar patvirtinta dokumento kopijapatvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra jei pildysite kasetes priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas; b Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio papildomų pajamų išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo papildomų pajamų pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų pateikiama originalas ar patvirtinta dokumento kopija.

papildomų pajamų, jei pildysite kasetes

Papildomų pajamų yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri papildomų pajamų pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiama Tiekėjo juridinio asmens registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies jei pildysite kasetes profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip jei pildysite kasetes toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas išduotas dokumentasar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

valandos simbolis kaip greitai atidaryti opcionų lentą

Tiekėjas yra oficialus siūlomų medicinos priemonių gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis medicinos priemonėmis jei pats siūlomų prekių negamina. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma produkcija arba lygiavertis dokumentas pateikiama originalas ar patvirtinta dokumento kopija.

Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir papildomų pajamų departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.