Finansų maklerio indėliai


XII įsigaliojimo dienos LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 str.

Įmonės vertybės: Atvirumas — kuriama patraukli, moderni ir inovatyvi mikroaplinka; palaikomas sklandus ir glaudus bendradarbiavimas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų makroaplinkoje. Rezultatyvumas — siekiame geresnių nei nustatyti rezultatų per trumpesnius nei numatyta terminus.

finansų maklerio indėliai pensijos pajamos

Veiksmingumas — mūsų skaidri ir socialiai atsakinga veikla daro teigiamą poveikį finansų sektoriaus stabilumui ir patikimumui. Įmonės strateginiai tikslai: Didinti indėlių draudimo sistemos patrauklumą; Užtikrinti administruojamų fondų veiklos efektyvumą; Užtikrinti Įmonės veiklos efektyvumą.

Finansų rinkų apžvalga (2019 sausis)

Daugiau apie įmonę: Įmonė įsteigta m. Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su ES teise ir atitinka pagrindinius ES šalių indėlių draudimo sistemos principus.

finansų maklerio indėliai

Draudimo įmonės organai: Draudimo įmonės savininko teises ir finansų maklerio indėliai įgyvendinanti institucija — Finansų ministerija, Draudimo įmonės taryba: Pirmininkė Vilma Mačerauskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė; Pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Kiti nariai: Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento, Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja; Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius; Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.

Vienasmenis valdymo organas — draudimo įmonės direktorė Aurelija Mažintienė.

  • И Хедрон был готов пойти на Он глядел на Олвина и пытался припомнить свою собственную молодость, свои мечты того времени, которое сейчас отстояло от него на половину тысячелетия.
  • Kaip užsidirbti pinigų namuose dabar
  • Джизирак принял эту мягкую укоризну и продолжил: -- Какова бы ни была причина, мы не можем оспаривать факты.
  • Variantai br
  • Элвин мог признать за собой в лучшем случае долю ответственности за судьбу, постигшую Шута - но принять все на себя он не соглашался.
  • Было занятно наблюдать, как меняется отношение членов Совета по ходу его рассказа.

Finansų maklerio indėliai draudžia: Įmonė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo toliau — Įstatymas nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų toliau — kredito įstaigos indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių toliau — FMĮ bei valdymo įmonių, turinčių finansų maklerio indėliai teikti investicines paslaugas, įsipareigojimus investuotojams.

Įsipareigojimus investuotojams įmonė pradėjo drausti nuo metų vidurio.

Indėlių ir prisiimtų įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarką ir draudimo išmokų dydį nustato Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos pagrindinis finansų maklerio indėliai yra didinti indėlininkų ir investuotojų pasitikėjimą finansų įstaigomis bei užtikrinti finansų rinkos stabilumą. Indėlius ir įsipareigojimus investuotojams privalo apdrausti bankai, kredito unijos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, turinčios teisę teikti investicines paslaugas toliau — įmonė ir užsienio bankai ar įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialus. Jeigu Europos valstybės jurisdikcijai nepriklausančio užsienio banko ar įmonės Lietuvos Respublikoje įsteigtame filiale laikomi indėliai ar prisiimti įsipareigojimai investuotojams yra apdraudžiami kompensuojami arba kitaip užtikrinamas jų saugumas pagal užsienio valstybės teisės aktus, tačiau šios finansų maklerio indėliai ar įsipareigojimų investuotojams apdraudimo kompensavimo arba kitokios saugumo užtikrinimo sąlygos yra blogesnės, negu Lietuvoje, tai filialą įsteigęs užsienio bankas ar įmonė privalo papildomai apdrausti filiale laikomus indėlininkų indėlius, užsienio banko ar įmonės filiale prisiimtus įsipareigojimus investuotojams.

Įmonė draudžia indėlius visomis valiutoms, taip pat įsipareigojimus grąžinti investuotojams finansines priemones ir arba pinigus visomis valiutomis.

Draudimo objektai ir draudimo apsaugos išimtys numatytos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme.

finansų maklerio indėliai