Vidutinis dienos nepastovumas


Pagal šį Aprašą skaičiuojamasis laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį ar jo dalį mokamas vidutinis darbo užmokestis.

vidutinis dienos nepastovumas kaip užsidirbti pinigų internetu be registracijos

Apskaičiuojant vidutinį dieninį darbo užmokestį, skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas.

Apskaičiuojant vidutinį valandinį darbo užmokestį, skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus įskaitant pasirinkimo kainos lygtis. Darbo apmokėjimo lėšos, kurios įskaitomos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, išvardytos Aprašo 3 punkte.

Darbuotojų, valstybės tarnautojų ir žvalgybos pareigūnų darbo užmokestis yra nustatytas skirtinguose teisės aktuose, todėl kiekvienai šių asmenų grupei apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį įskaitomas jiems nustatyto darbo užmokesčio lėšos: 1  bazinis tarifinis  darbo užmokestis valandinis atlygis arba vidutinis dienos nepastovumas alga ; 2 papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar vidutinis dienos nepastovumas pagal darboteisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; 3  priedai už įgytą kvalifikaciją; 4  priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą; 5  premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą.

dolerio svyravimo poveikis ir supaprastintos dvejetainių opcionų apžvalgos

Už vidutinis dienos nepastovumas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, ir kitais kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais — į apskaičiavimus įskaitomas didesnis apmokėjimas už darbą. Reikėtų atkreipti dėmesį, vidutinis dienos nepastovumas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas mokama pareiginė alga yra mėnesinė alga, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, tai yra šiame įstatyme nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis yra sudėtinė mėnesinės algos dalis.

lentynos ar dvigubi variantai

Valstybės tarnautojams, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 23— straipsnio nuostatas, įskaitoma: 1 pareiginė alga.