Fnance pro galimybės


Mundus Bridge Finance fondas Mundus Bridge Finance MBF fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius fnance pro galimybės angl.

Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus.

variantas s

Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami MBF likvidumo poreikiai. Diversifikuojanti strategija: MBF yra patraukli bendrą portfelį papildanti investicija dėl mažos koreliacijos su tradicinėmis turto klasėmis ir kapitalo rinka Kapitalo išsaugojimas: tikslinės įmonės turtu garantuotų skolos vertybinių popierių stabilus pajamingumas ir maži vertės svyravimai padeda išsaugoti investuotojų kapitalą Grąžos potencialas: MBF išnaudoja pelningas fnance pro galimybės nepakankamai efektyvioje privačios skolos rinkoje Augantis segmentas: jauname alternatyvaus finansavimo sektoriuje jau yra daug sėkmingų įmonių pavyzdžių Grynųjų aktyvų vertė Past.

fnance pro galimybės

Fondo vieneto vertės pokytis nuo metų pradžios: 1,72 proc. Fondo vieneto vertės pokytis per 12 mėnesių: 8,03 proc.

fnance pro galimybės