Eleyson prekyba


Kyrie Eleyson, a Capella

Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Todėl ir Dievas jį eleyson prekyba ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų.

eleyson prekyba

Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu! Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą.

eleyson prekyba kaip užsidirbti pinigų iš pasirinkimo nuo nulio

Šią akimirką, kai Kristus priima Dangiškojo Tėvo valią, angelai lyg eleyson prekyba procesijos metu skelbdami Dievo valią rodo mūsų Viešpaties kankinimo ir mirties įrankius bei eleyson prekyba Jo kančios pradžią.

Akmuo, ant kurio eleyson prekyba Kristus, eleyson prekyba angelo nešamas kryžius sudaro lyg altorių, nuo kurio Aukščiausiasis Kunigas priima kančios taurę. Čia pat jau artėja išdaviko Judo vedami kareiviai, o Petras, Jokūbas ir Jonas dar vis miega — nors ką tik, Paskutinės vakarienės metu prisiekinėjo ištikimybę ir meilę.

eleyson prekyba

Šis miegas — tai priminimas mums, kad turime nuolat budėti ir neleisti pagundoms užklupti mūsų nepasiruošusių. Kristus tapo už mus klusnus iki mirties.

bcn iki eurų kurso dvejetainiai variantai demonstracinė sąskaita

Tyliai: Tėve mūsų Viešpatie, meldžiame Tave, pažvelk į šią savo šeimą, už kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus nedvejodamas pasidavė į nusikaltėlių rankas ir pakėlė kryžiaus kančią. Tyliai užbaigiama: Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.

Suteik, prašome, visagali Dieve, kad mes, kurie pamaldžiai tikėdamiesi laukiame Tavo Sūnaus prisikėlimo, pasiektume ir jo prisikėlimo garbę. Tyliai užbaigiama: Per Kristų, mūsų Viešpatį.

skubūs dvejetainiai variantai yra