Dvejetainiai variantai fnmax. 4 Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη


Προβολές: Transcript 1 4 Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas Šiame skyriuje nagrinėjamos labai plačiai naudojamos matavimo priemonės skirtos virpesių formos stebėjimui ir jų amplitudžių ir laiko parametrų matavimui elektroniniai oscilografai lotyn.

Šie matavimo prietaisai pasižymi dideliu jautriu, didele įėjimo varža, maža inercija ir taikymo universalumu. Juos naudoja tiriant virpesius nuo labai lėtų iki labai greitai kintančių. Kol kas dominuojančią padėtį užima oscilografai su elektroniniais vamzdžiais, tačiau nemaža jų dalis jau yra su skaitmeniniais signalų apdorojimo ir atminties elementais bei su netradiciniais virpesių formos atvaizdavimo įtaisais.

Oscilografus skirsto pagal vienu metu stebimų virpesių skaičių, praleidžiamų dažnių juostos plotį, virpesio formos atvaizdavimo tikslumą, amplitudžių ir laiko parametrų matavimo tikslumą.

Taip pat skiria bendrosios paskirties universaliuosius ir specialios paskirties, pavyzdžiui, televizinių signalų, oscilografus Bendroji struktūra ir veikimo principas Oscilografai priskirtini prie potencialinio veikimo matavimo 2 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas priemonių, t. Jeigu prisireikia stebėti srovės virpesio formą, tai tenka dvejetainiai variantai fnmax šiai srovei proporcingą įtampą ir ją paduoti į oscilografo įėjimą.

Stebimas virpesys yra atvaizduojamas oscilografo atvaizdavimo įtaise XY plokštumoje kaip įtampos dvejetainiai variantai fnmax funkcija. Todėl X ašis atitinka laiko ašį, o Y ašis yra virpesio momentinių įtampos verčių ašis. Gautas virpesio vaizdas vadinamas virpesio oscilograma.

  1. Investuoti į kriptovaliutą
  2. 4 Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη
  3. Pirkti bitcoin jaroslavl

Elektroninių oscilografų struktūra gali būti labai sudėtinga, tačiau apibendrinus, ją galima pavaizduoti 4. Vertikalaus Y kreipimo kanalas įvykdo vaizdo elemento kreipimą vertikalia kryptimi proporcingai momentinei stebimos įtampos vertei u y t. Y įėjimas X įėjimas Z įėjimas Vertikalaus kreipimo kanalas Horizontalaus kreipimo kanalas Skaisčio valdymo kanalas Oscilogramos atvaizdavimo įtaisas Y įtampa X laikas Z skaistis Virpesio parametrų matavimo priemonės Vaizdo valdymo priemonės 4.

Apibendrinta oscilografo struktūrinė schema Horizontalaus X kreipimo kanale yra formuojama proporcinga laikui tiesiškai auganti įtampa u s t.

kaip jūs uždirbate pinigų prekybą

Dažnai ji yra suderinama laike sinchronizuojama su stebimo proceso įtampa taip, kad šios įtampos ir stebimos įtampos pradžia ir kitimo sparta sutaptų. Kartais horizontaliam kreipimui naudojama išorinė įtampa u x t.

Toks oscilografo darbo režimas vadinamas XY matavimo režimu. Vaizdo elementų atvaizdavimas yra vadinamas vaizdo skleidimu, o atvaizduojama linija, stebima atvaizdavimo įtaise kai neveikia vertikalus kreipimas skleistine.

Stebint periodinius virpesius ir 3 4.

cpp_agra_180415

Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas horizontalus kreipimas yra periodinis. Tuomet skleidimo įtampa u dvejetainiai variantai fnmax t yra pjūklo dantų pavidalo. Skleidimo sparta periodas T s yra suderinama su stebimo proceso sparta taip, kad matytųsi vienas ar keli virpesio periodai. Tuomet galima tiksliau išmatuoti jo parametrus. Vaizdo skleidimas vykdomas iš kairės į dešinę ir susideda iš dviejų etapų: tiesioginės skleidimo eigos T t ir grįžimo į pradžią atbulinės skleidimo eigos T atb.

Atbulinė eiga įvykdoma per galimai trumpesnį laiką, kad būtų pasiruošta vėlesnių periodų skleidimui ir tam laikui grįžimo vaizdas yra blokuojamas, kad nesugadintų oscilogramos vaizdo.

Blokavimą vykdo skaisčio valdymo Z kanalas, tiesioginio skleidimo metu paryškindamas vaizdą. Kartais skaistis valdomas išoriniu signalu u z t. Oscilogramos gavimo principas pavaizduotas 4. Oscilogramos formavimo principas Skleidimo periodas T s T t.

Vaizdo parametrus: sufokusavimą, skaistį, padėtį pagal X ir Y ašis galima valdyti. Numatytos ir priemonės leidžiančios tiksliau ir patogiau atlikti dvejetainiai variantai fnmax t 4 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas žymėjimo linijos ir jų valdymas, parametrų verčių teikimas skaitmenine forma ir kitos.

Kaip buvo minėta įžangoje, stebimas virpesys yra teikiamas analoginio dydžio įtampos pavidalu. Tačiau pagrindiniai šio dydžio keitimai gali būti įvykdyti analoginiais arba skaitmeniniais metodais. Skirtingi tada yra ir oscilografų atvaizdavimo įtaisai. Priklausomai nuo to oscilografus skirsto į analoginius ir skaitmeninius.

Analoginių oscilografų atvaizdavimo įtaisas yra elektroninių spindulių vamzdis angl. CRT cathode ray tube. Tokius atvaizdavimo įtaisus vadina tradiciniais. Skaitmeninių oscilografų atvaizdavimo įtaisai yra skystųjų kristalų arba plazminiai displėjai.

Dažnai naudojami ir hibridiniai analoginiai skaitmeniniai oscilografai. Ypač plačiai jie naudojami kaip atsiimti sąskaitą pasirinkimo galimybėmis procesų vaizdui įsiminti. Taip sudaryti vadinamieji skaitmeninės atminties oscilografai angl. DSO Digital storage oscilloscopes. Oscilografus taip pat skirsto į realaus laiko, kai stebimas virpesys atvaizduojamas realiuoju laiku ir stroboskopinius angl.

Taikoma nuotėkio tikrinimo terpė. Nuotėkio bandymo metodai

Panaudojant stroboskopinius oscilografus tapo įmanoma stebėti labai sparčius periodinius procesus, kurių dažnis yra iki dešimčių GHz. Šioje knygoje plačiau aptarsime bendrosios paskirties universaliuosius analoginio veikimo oscilografus ir skaitmeninės atminties hibridinius oscilografus kaip plačiausiai naudojamus Bendros paskirties universaliojo analoginio oscilografo struktūrinė schema ir savybės Schemos sudėtis ir bendrasis veikimo principas Šiuose oscilografuose stebimo virpesio įtampa paduodama į vertikalaus kreipimo angl.

Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas kaip ir voltmetruoseplačiajuosčio nuolatinės įtampos stiprintuvo A1, signalo vėlinimo įtaiso ET1 ir galinio įtampos stiprintuvo A2 iš kurio įtampa yra teikiama į elektroninio vamzdžio EV vertikalaus kreipimo plokšteles Y. Jeigu stebimo virpesio amplitudė yra per didelė, tai galima naudoti dvejetainiai variantai fnmax rezistyvinius ar talpinius įtampos daliklius.

Oscilografo Y dvejetainiai variantai fnmax gali būti dvejetainiai variantai fnmax arba atviras arba uždaras nuolatinei tiriamos įtampos dedamajai. Didelės amplitudės virpesius galima paduoti ir tiesiog į EV kreipimo plokšteles, taip apeinant dvejetainiai variantai fnmax kreipimo kanalo elementus ir išvengiant jų įnešamų virpesio netiesinių ir dažninių iškraipymų. Universaliojo analoginio elektroninio oscilografo supaprastinta struktūrinė schema Vertikalaus kreipimo kanalo įtampos perdavimo koeficientas keičiamas, keičiant ateniuatoriaus slopinimą.

Rezistoriumi R1 valdomas į vertikalaus dvejetainiai variantai fnmax plokšteles paduodamos nuolatinės įtampos lygis ir skleistinės padėtis pagal Y ašį. Antrojo Y kanalo struktūra yra analogiška. Skleistinės pjūklo dantų formos įtampą generuoja skleistinės generatorius, esantis horizontalaus kreipimo kanale.

Jo darbas yra sinchronizuojamas sinchronizacijos impulsais, gaunamais iš 6 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas pasirinkto sinchronizacijos selektoriumi sinchronizacijos virpesių šaltinio. Galima pasirinkti vidinę sinchronizaciją tiriamu virpesiu, išorinę sinchronizaciją iš išorinio šaltinio ir sinchronizaciją 50 Hz dažniu. Pasirinkti sinchronizacijos virpesiai yra stiprinami stiprintuvu A4 ir jų amplitudė gali būti valdoma rezistoriumi R3.

Sinchronizacijos impulsai dvejetainiai variantai fnmax formuojami impulsų formuotuvu IF2 ir paleidimo schema, o formuojančios įtampos ženklas gali būti pasirenkamas perjungikliu SWs. Skleistinės įtampa yra aš žinau, kaip užsidirbti pinigų galiniu įtampos stiprintuvu A5 ir paduodama į elektroninio vamzdžio X kreipimo plokšteles.

Jeigu skleidimui naudojama išorinė įtampa, tai ji paduodama iš gnybto X tiesiog į horizontalaus kreipimo kanalo galinio stiprintuvo A5 įėjimą. Skleistinės padėtį pagal X ašį dvejetainiai variantai fnmax valdyti rezistoriumi R4. Skleistinės generatoriaus dažnis gali būti keičiamas. Skleistinė yra paleidžiama anksčiau nei į plokšteles paduodama vertikalaus kreipimo įtampa, nes pastaroji yra užlaikoma analoginio vėlinimo schemoje ET1.

Todėl oscilogramoje gerai gali būti stebima ir tiriamo virpesio pradinė dalis. Oscilogramos skaistis padidinamas skleistinės tiesioginės eigos metu impulsais, formuojamais impulsų formuotuvo IF2 iš skleistinės įtampos ir paduodamais į elektroninio vamzdžio moduliatorių M, valdantį elektronų pluošto intensyvumą. Rankiniu būdu skaistis valdomas rezistoriumi R2, keičiančiu nuolatinę moduliatoriaus įtampą.

Oscilogramos skaistis gali būti valdomas ir išorine įtampa teikiama iš Z įėjimo per stiprintuvą A Skleistinių rūšys ir parametrai Kaip minėta, oscilogramos stabilumui būtinas skleistinės ir tiriamo virpesio sinchronizmas. Kadangi skleistinės įtampa auga proporcingai laikui, tai ir dvejetainiai variantai fnmax taško nueitas kelias Dvejetainiai variantai fnmax ašyje yra taip pat proporcingas laikui ir gali būti naudojamas kaip tiriamo proceso laiko matas.

Skleistinės ilgis L s priklauso nuo skleistinės įtampos amplitudės ir 7 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas elektroninio vamzdžio jautrio X kreipimo plokštelių įtampai.

Paprastai stengiamasi, kad skleistinės ilgis būtų kiek galima didesnis, nes tada atstumus galima išmatuoti tiksliau ir tiksliau bus nustatomi tiriamų virpesių dvejetainiai variantai fnmax parametrai. Elektroninio vamzdžio ekrano darbinė dalis yra vertikalia ir horizontalia kryptimis tinkleliu sudalinta į padalas, pagal kurias yra atskaitomi vaizdo dvejetainiai variantai fnmax.

Enviado por

dvejetainiai variantai fnmax Kai tiriami įvairios spartos procesai, tai tenka keisti ir skleistinės periodą ir kinta skleistinės greitis: kuo spartesnis stebimas procesas tuo spartesnė naudojama skleistinė. Taigi stebimų procesų laiko parametrai yra nustatomi juos palyginant su skleistinės periodo trukme. Praktiniam naudojimui patogiau yra norminti ir naudoti ne skleistinės greitį arba skleistinės periodą, o dydį, kuris parodo koks laikas tenka vienai skleistinės padalai.

Jie nustato vadinamą oscilografo laiko bazę angl. Kartais ir visas oscilografo X kanalas yra vadinamas laiko bazės formavimo kanalu. Nuo laiko bazės kalibravimo tikslumo priklauso laiko parametrų matavimo paklaidos žr.

Labai svarbu, kad skleistinės įtampa kistų tiesiniu dėsniu. Jeigu dėsnis skiriasi nuo tiesinio, tai gaunami laiko mastelio iškraipymai: tam tikros stebimo proceso dalys gali būti dvejetainiai variantai fnmax sulėtintos, arba paspartintos.

Skleistinės įtampos dėsnio nuokrypa nuo tiesinio yra norminamas oscilografo parametras. Skleistinės generatoriuje tiesiškai auganti įtampa yra gaunama integruojant paleidimo schemos kuriamus stačiakampės formos įtampos impulsus.

Be periodinės skleistinės yra naudojama ir laukianti skleistinė.

dvejetainiai variantai fnmax

Ji naudojama retų impulsų stebėjimui. Ši skleistinė sinchronizuojama su impulso pradžia ir jos tiesioginės eigos trukmė yra artima ne impulsų periodui, o impulso trukmei.

Tuomet impulso vaizdas yra 8 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas išdėstomas per visą skleistinės ilgį ir jo atskirų stadijų laiko ir amplitudžių parametrų vertės gali būti detaliau msfo pasirenkamas kelias ir išmatuotos.

Naudojama ir pagreitinta skleistinė pavyzdžiui, 10 kartųkai reikia stebėti ypač sparčius procesus. Jos tikslumas yra mažesnis, nes esant didesniam skleistinės generatoriaus dažniui didesnės įtakos turi jo schemos parazitiniai parametrai.

Esant pagreitintai skleistinei gaunamas ir mažesnis oscilogramos skaistis. Kiek norima greitų skleistinių realizuoti negalima, nes elektroninio vamzdžio ekrano elektronams jautraus sluoksnio liuminaforo švytėjimui sužadinti reikia tam dvejetainiai variantai fnmax energijos dozės ir jeigu ji per trumpa, liuminaforas nešvytės ir ekrane elektronų spindulio palikto vaizdo nematysime.

Pavyzdžiui, kai stebimo proceso trukmė būtų 1 ns, tai tokios pageidautume ir skleistinės tiesioginės eigos trukmės. Be tiesinės vidinės skleistinės naudojama ir išorinė skleistinė, kurios įtampa paduodama į oscilografo X įėjimą XY režimas. Dažniausiai tai būna harmoninė įtampa dvejetainiai variantai fnmax toks darbo režimas kartais vadinamas harmoninės skleistinės režimu.

Skleistinės ilgiui padidinti kartais specializuotuose oscilografiniuose laiko intervalų matavimo prietaisuose naudojama apskritiminė arba spiralinė skleistinės.

pamm paaiškina, kaip atidaryti prekybininką kas yra brokeriai

Pagrindinis oscilografo sinchronizavimo režimas yra vidinė sinchronizacija tiriamu signalu, kurios sinchroimpulsai formuojami iš signalo įtampos, imamos iš vertikalaus kreipimo kanalo prieš vėlinimo įtaisą. Jeigu oscilografiniai matavimai vykdomi naudojant matavimo generatorių, tai kaip sinchronizavimo virpesius galima naudoti tokio generatoriaus teikiamus sinchronizavimo virpesius.

Tokių virpesių prijungimui oscilografuose yra numatytas išorinės sinchronizacijos gnybtas ir išorinės sinchronizacijos režimas.

Tiriant kintamosios srovės lygintuvų, impulsinių maitinimo šaltinių, dažnio keitiklių ir kitų įtaisų, kurių pirminis maitinimo šaltinis yra 50 Hz dažnio pramoninis elektros tinklas yra naudojama sinchronizacija 50 Hz dažniu.

Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas Vertikalaus kreipimo kanalas ir jo savybės Oscilografų elektroninių vamzdžių elektronų spindulio nuokrypis priklauso nuo jų kreipimo sistemų jautrio įtampai dvejetainiai variantai fnmax paduodamos į kreipimo sistemą įtampos didumo. Universaliųjų oscilografų elektroninių vamzdžių elektronų spindulio pluošto kreipimo sistemos yra kondensatorinio tipo. Tai plokštelės, prie kurių prijungus įtampą, yra sukuriamas tam variantai įdomūs faktai stiprio elektros laukas, veikiantis tarp jų skriejančius elektronus elektros lauko jėga ir keičiančius jų judesio trajektoriją.

Kai kreipimo plokštelių įtampa yra pastovi, elektronus veikianti jėga irgi nekinta ir jie veikiami visą laiką kol yra tarp plokštelių. Šis laikas priklauso nuo kreipimo plokštelių ilgio l ir įskriejusių į kreipimo sistemą elektronų greičio v e. Kai elektronai išlekia iš kreipimo d sistemos, kriptovaliutos kranas su greitu išėmimu atstumą iki ekrano l ek jie dvejetainiai variantai fnmax neveikiami lauko jėgų, pagal liestinę išskriejimo iš sistemos dvejetainiai variantai fnmax.

Statinis jautris gali būti didinamas, keičiant vamzdžio parametrus nuo kurių jis priklauso: 10 4. Elektroniniai oscilografai ir jų taikymas 1. Didinant kreipimo plokštelių ilgį. Tačiau taip didinamas pralėkimo laikas ir kaip pamatysime vėliau yra bloginamos kreipimo sistemos dinaminės savybės. Mažinant greitinančio anodo įtampą. Tačiau gali nepakakti elektronų kinetinės energijos liuminaforo sužadinimui ir kad matytųsi oscilograma reikės labai padidinti trečiojo anodo įtampą, kuri ir taip siekia kelias dešimtis kilovoltų.

Mažinti atstumą tarp kreipimo plokštelių. Tačiau šiuo dvejetainiai variantai fnmax didėja plokštelių tarpelektrodinė talpa ir mažėja vertikalaus stiprinimo kanalo praleidžiamų dažnių juostos plotis. Be to, kai plokštelės ilgos ir mažas atstumas tarp jų, elektronai po kreipimo gali užkliūti už plokštelių dvejetainiai variantai fnmax neišlėkti iš dvejetainiai variantai fnmax.

Tam, kad išvengti užkliuvimo efekto plokštelės yra išdėstomos ne lygiagrečiai, o prasiskiriančios. Tačiau šiuo atveju elektrinis laukas gaunamas labai nepastovus: kinta elektrinio lauko stipris išilgai kreipimo sistemos. Didinti atstumą nuo kreipimo sistemos iki ekrano.